Senaattorit

 

 

Vuoden 1809 ohjesäännön mukaan hallituskonselji-senaatin jäsenet säilyttivät aikaisemmat virkansa ja palkkansa. Jäsenen palkkio ei ollut eläkkeeseen oikeuttavaa tuloa eikä jäsenyysaika ilman taustavirkaa eläkkeeseen oikeuttavaa palvelusaikaa. Vuonna 1857 jäsenet menettivät oikeutensa pitää taustavirkansa mutta saivat  vastikkeeksi senaattorin arvonimen ja eläkeoikeuden senaattoripalveluksen  perusteella. Mitään senaattorinvirkoja ei kuitenkaan perustettu.

Vaikka senaattorit olivat siviilivirkamiehiä, heidän virka-asuunsa kuului myös miekka, sillä esivalta ei turhaan miekkaa kanna.

 

Senaattorin virkahattu, miekka, ja edeltävän sotilasuran omaavan senaattorin Nagant-revolveri                Sulje