JUMALAN ARMOSTA
MINÄ NIKOLAI ENSIMMÄINEN.
VENÄJÄN KEISARI JA YKSINVALTIAS,
YNNÄ MUUTA, YNNÄ MUUTA, YNNÄ MUUTA

Ilmoitan kaikille tiedoksi, että vänrikki Karl Blåfield on palveluksessa
osoittamansa ahkeruuden ja aktiivisuuden ansiosta ylennetty armostani
aliluutnantiksi elokuun kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä vuonna
tuhat kahdeksansataa neljäkymmentäkolme. Edelleen, käyttäen
käskyvaltaani kaikkiin kansalaisiimme vaadin että Karl Blåfieldiä
kunnioitetaan aliluutnantille asiaankuuluvalla tavalla ja toivon, että hän
puolestaan toimii uskollisesti ja ahkerasti armostani saamassaan virassa,
kuten kunnon upseerin tulee. Säätämäni asiakirja on allekirjoitettu
sotaministeriön tarkastusosastolla ja vahvistettu valtiomme sinetillä.
Pietari 3.6.1844

Pääesikunnan päivystävä kenraali
HÄNEN KEISARILLINEN KORKEUTENSA
kenraaliadjutantti (...)

Varajohtaja
kenraalimajuri (...)

 

Sulje ikkuna