Sinshinto nihonto

 

TELEGRAM
Sotaanlähtömääräys 5 päivän kuluttua eversti Leonid Blåfieldille 25/VIII 1904 (Venäjän-Japanin sotaan)

    Eversti Leonid Blåfield

   

 

Sulje ikkuna