Kenraalikuvernöörillemme Suomessa (tällöin kenraalikuvernööri Nikolai Adlerberg)

Koska on herännyt kysymys ulottaa osallistuminen asevelvollisuuteen Keisarikunnan kaikkia kansanluokkia käsittäväksi, Olemme Me harkinneet kohtuulliseksi käytäntöön saattaa sanotun asevelvollisuuden myös Meidän Suomen Suuriruhtinaanmaassa nykyisen ruotujakolaitoksen tilalle, ottamalla huomioon maassa voimassa olevat lait ja asetukset. Tämän johdosta käskemme teitä ryhtymään ajoissa tarpeellisiin toimenpiteisiin mainitun asian valmistamiseksi laajaperäisellä tavalla ottaen huomioon tehdyn ehdotuksen tarkk´ampujapataljoonien muodostamisesta suhteellisesti maan väkiluvun ja rahavarojen mukaan.

Pietarissa 31.jouluk. 1870/12. tammik. 1871

ALEXANDER

Ministerivaltiosihteeri kreivi Armfelt