Suomen Rakuunarykmentti 1889-1901

 

Marraskuun alussa 1887 Keisari Aleksanteri III antoi suostumuksensa ratsuväkirykmentin perustamiseksi. Asevelvollisuuslain muutoksen jälkeen seurasi 17.4.1889 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus, joka merkitsi Suomen Rakuunarykmentin perustamista Lappeenrantaan. Varsinainen perustamispäiväkäsky Suomen Sotaväelle tuli kenraalikuvernööriltä 20.6.1889.

Suomen Rakuunarykmentin upseerit tulivat Venäjän ratsuväessä palvelleista suomalaisista upseereista tai suoraan Suomen Kadettikoulusta rykmenttiin siirtyen. Suuri osa upseereista tulikin Suomen Kadettikoulusta (saavutettu sotilasarvo luettelossa):

Suomen Kadettikoulusta

Kenraalimajuri Schauman
Ratsumestari Nyberg
Kenraalimajuri Aminoff
Eversti von Tobiesen
Kenraalimajuri Lucander
Everstiluutnantti Maexmontan
Eversti Malm
Kenraalimajuri von Essen
Aliratsumestari Thesleff
Aliratsumestari von Julin
Eversti Farve
Eversti Stenius
Eversti J Wegelius
Luutnantti Lagerblad
Everstiluutnantti Norring
Kornetti Forsén
Kenraalimajuri Hjelmman
Luutnantti Söderholm
Everstiluutnantti Helsingius
Majuri Grippenberg
Kenraaliluutnantti Ingnatius
Aliratsumestari Tallberg
Majuri Tulander
Ratsumestari O M Calonius
Eversti Lindeman
Kenraalimajuri Åkerman
Everstiluutnantti K H Lundenius
Luutnantti Grönholm
Eversti Sandström
Ratsumestari Appelqvist
Ratsumestari Ingberg
Eversti Ahrenberg
Majuri K G A Lundenius
Kornetti Walden
Kornetti J V E Wegelius

 

Hänen Majesteettinsa Keisarin Paashikoulusta

Kenraalimajuri Schulman
Aliratsumestari A H M Calonius
Luutnantti R Calonius

 

Nikolain Ratsuväkiopistosta

Eversti Grigorkoff
Everstiluutnantti Hildén
Ratsumestari Elfvengren
Eversti Grönlund
Everstiluutnantti Blomquist
Everstiluutnantti Gustavson
Aliratsumestari Oldenburg
Kenraalimajuri Hellström
Aliratsumestari Moldakoff
Everstiluutnantti Mellin

 

Jelizavetgradin Ratsuväkijunkkarikoulustakomentaja eversti Theodor Schauman

Aliratsumestari Sandberg
Ratsumestari Hartwall
Reservimajuri A G A Södermann
Majuri Karsten
Everstiluutnantti Selin
Kornetti A O J Södermann
Aliluutnantti Helenius

 

Tverin Ratsuväkijunkkarikoulusta

Eversti Baeckman
Aliratsumestari Gulin
Luutnantti Danér

 

 

 

Suomen rakuunarykmentin ljadunka