Suomen Sotaväki 1881-1905

 
   Kuvia tarkkampujapataljoonan upseeristosta vuodelta 1902

 

Vaasan tarkk´ampujapataljoonan jetoni            I Suomalainen kiväärirykmentti

 

ASEVELVOLLINEN SOTAVÄKI

 

Yleisen asevelvollisuuden saadessa yhä enemmän kannatusta Euroopassa, ryhtyi myös Venäjä valmistelemaan yleisen asevelvollisuuden toteuttamista. Niinpä myös Suomen Suuriruhtinaskunta sai 16.1.1871 keisarillinen käskykirje, jossa saatettiin asevelvollisuus voimaan myös Suomen Suuriruhtinaanmaassa.

Asevelvollisuuslakiehdotuksen mukaan sotaväki jakaantui aktiivijoukkoihin (vakinainen väki), reserviin ja nostoväkeen. Asevelvollisuuslain 121 §:n mukaan ei kaikkea miespuolista väestöä tultaisi kouluttamaan vakinaisessa väessä ja siksi käyttöön otettiin Venäjän esimerkin  mukainen arvonta, jossa arpa ratkaisi kutka joutuivat 1) vakinaiseen väkeen [koulutusaika 3 vuotta] 2) reserviin, jossa heille annettiin 90 päivän pituinen sotilaskoulutus.

Edessä oli kutsuntalaitoksen perustaminen, maan jako kutsuntapiireihin/alueisiin, kutsuntojen toimeenpano, kahdeksan tarkkampujapataljoonan luominen, upseeriston kokoaminen, alipäällystön kouluttaminen, varuskuntapaikkakuntien valinta, kasarmialueiden ja -rakennusten alullepano ym.

Keisari vahvisti asevelvollisuuslain 18.12.1878 ja Suomen asetuskokoelmassa se julkaistiin 27.12.1878. Tästä alkaneet järjestely- ja perustamisvaiheet veivät vielä aikaa noin kolme vuotta, ja ensimmäiset alokkaat astuivat palvelukseen syksyllä 1881.

Suomen sotalaitos oli osa valtakunnan sotavoimista, joiden ylipäällikkönä oli keisari ja Suomen suuriruhtinas. Joissakin asioissa maamme sotaväki oli Venäjän sotaministerin alainen. Ylimmät päälliköt olivat siis venäläisiä: keisari-suuriruhtinas, sotaministeri, kenraalikuvernööri. Suomen kenraalikuvernööri oli ylin paikallinen päällikkö (Suomen lakien alainen). Suomen sotaväen päällikkö, upseeristo, virkamiehet ja alipäällystö olivat Suomen kansalaisia.

Suomen sotaväen päällikkönä toimi sotaväkemme koko elinajan  kenraalimajuri, myöhemmin jalkaväenkenraali, paroni Georg Edvard Ramsay. Hän oli maaliskuussa 1879 aluksi täytäntöönpanokomitean jäsen ja 24.8.1880 hänet nimitettiin Suomen sotaväen päälliköksi. G Ramsay sai nauttia erityisesti keisari Aleksanteri III:n suurta luottamusta. Viimeisen päiväkäskynsa kenraali Ramsay antoi 17.2.1902.

 

Sotilaalliset johtoelimet

Kenraalikuvernöörillä oli Helsingissä esikuntanaan sotaväen esikunta.
Suomen senaatilla oli sota-asiaintoimituskunta.
Suomen sotaväen päälliköllä oli päällikköhallitus (esikuntapäällikkö, kaksi adjutanttia, ylilääkäri, asetarkastaja, kielenkääntäjä). Sotakomisariaatti hoiti huollollisia asioita.

Sotilasjoukot

Suomen sotaväki jakaantui vakinaiseen väkeen, reserviin ja nostoväkeen.

Vakinainen väki muodostui suurimmillaan seuraavasti:

Henkivartioväen 3. Suomen tarkkampujapataljoona (Suomen Kaarti)* Helsinki
Suomen 1. Uudenmaan tarkkampujapataljoona  Helsinki
Suomen 2. Turun tarkkampujapataljoona  Turku
Suomen 3. Vaasan tarkkampujapataljoona  Vaasa
Suomen 4. Oulun tarkkampujapataljoona  Oulu
Suomen 5. Kuopion tarkkampujapataljoona  Kuopio
Suomen 6. Mikkelin tarkkampujapataljoona  Mikkeli
Suomen 7. Hämeenlinnan tarkkampujapataljoona  Hämeenlinna
Suomen 8. Viipurin tarkkampujapataljoona  Viipuri
Suomen Rakuunarykmentti Lappeenranta
Keisarillinen Suomen Kadettikoulu * Hamina

*) Suomen Kaarti kuului vuodesta 1874 Venäjän kaartinarmeijakuntaan ja oli velvollinen liittymään Venäjän kaartiin sotatilanteessa. Keisarillinen Suomen kadettikoulu oli puolestaan alistettu Venäjän sotakoulujen tarkastajalle.

Suomen Rakuunarykmentti perustettiin Lappeenrantaan vuonna 1889, jonne ensimmäiset asevelvolliset astuivat palvelukseen 1.11.1889.

Suomen rakuunarykmentin upseeri, aliupseeri ja rakuuna + linkki

Vakinaisen väen rauhan ajan kokonaisvahvuus oli noin 5600 miestä ja noin 1500-1800 miestä astui suorittamaan asevelvollisuuttaan. Asevelvollisuusaika oli siis 3 vuotta (normaalisti).

Reservin toimivan osan muodosti 32 reservikomppaniaa, joissa annettiin kesäaikana lyhyt koulutus niille asevelvollisille, jotka eivät joutuneet vakinaiseen väkeen. Maa jaettiinkin 32:een komppaniapiiriin, siten että kunkin tarkkampujapataljoonan reservipiiriin kuului neljä reservikomppaniaa:

Suomen 1. Uudenmaan tarkkampujapataljoonan reservipiiri:

1. Artjärven reservikomppania

Artjärvi

2. Tuusulan reservikomppania

Tuusula

3. Lohjan reservikomppania

Lohja

4. Halikon reservikomppania

Halikko

Suomen 2. Turun Tarkkampujapataljoonan reservipiiri:

5. Maarian reservikomppania

Maaria

6. Uudenkaupungin reservikomppania

Uusikaupunki

7. Ulvilan reservikomppania

Ulvila

8. Ikaalisten reservikomppania

Ikaalinen

Suomen 3. Vaasan tarkkampujapataljoonan reservipiiri:

9. Närpiön reservikomppania

Närpiö

10. Laihian reservikomppania

Laihia

11. Alavuden reservikomppania

Alavus

12. Kruunupyyn reservikomppania

Kruunupyy

Suomen 4. Oulun tarkkampujapataljoonan reservipiiri:

13. Oulun reservikomppania

Oulainen

14. Oulun reservikomppania

Oulu

15. Kemin reservikomppania

Kemi

16. Kajaanin reservikomppania

Kajaani

Suomen 5. Kuopion tarkkampujapataljoonan  reservipiiri:

17. Iisalmen reservikomppania

Iisalmi

18. Suonenjoen reservikomppania

Suonenjoki

19. Juuan reservikomppania

Juuka

20. Joensuun reservikomppania

Joensuu

Suomen Mikkelin tarkkampujapataljoonan reservipiiri:

21. Savonlinnan reservikomppania

Savonlinna

22. Mikkelin reservikomppania

Mikkeli

23. Mäntyharjun reservikomppania

Mäntyharju

24. Taavetin reservikomppania

Taavetti (Luumäki)

Suomen 7. Hämeenlinnan tarkkampujapataljoonan reservipiiri:

25. Lammin reservikomppania

Lammi

26. Urjalan reservikomppania

Urjala

27. Oriveden reservikomppania

Orivesi

28. Saarijärven reservikomppania

Saarijärvi

Suomen Viipurin tarkkampujapataljoonan reservipiiri:

29. Lappeenrannan reservikomppania

Lappeenranta

30. Muolaan reservikomppania

Muolaa

31. Rautjärven reservikomppania

Rautjärvi

32. Sortavalan reservikomppania

Sortavala

Reservi jakaantui kolmeen osaan; 1) miehet, jotka vakinaisesta väestä vapauduttuaan oli siirretty reserviin 2) miehet, jotka kutsunnassa oli hyväksytty sotapalvelukseen ja saivat arvonnassa arvan, jossa heidät määrättiin  suoraan reserviin 3) miehet, jotka vakinaisessa väessä palvellessaan tulivat siihen kykenemättömiksi ja siirrettiin reserviin. Reservissä oloaika oli 5 vuotta. Reservin tarkoituksena oli mahdollistaa sodan syttyessä vakinaisen väen pataljoonien saattaminen sodan ajan vahvuuksiin sekä muodostaa "täydennyskomppania" pataljoonaa varten.

Nostoväkeen mies siirrettiin , kun hän oli ollut 5 vuotta reservissä ja nostoväkeen hän kuului, kunnes täytti 40 vuotta.

Suomen sotaväen lisäksi maassamme oli yksi venäläinen divisioona sekä lisäksi linnoitus- ym. joukkoja, joiden vahvuus oli noin viisinkertainen suomalaisiin joukkoihin verrattuna. Marraskuussa 1889 siirrettiin 23. Divisioonan tilalle 24. Divisioona. Sen neljä rykmenttiä olivat Haminassa, Viipurissa, Helsingissä ja Hämeenlinnassa. Esikunta oli Helsingissä. Helsingissä oli vielä lisäksi tykistöprikaati. Viaporissa sekä Viipurissa oli vielä linnoituspataljoonia ja linnoitustykistöä.

Suomen sotaväen lakkauttaminen

Nikolai II tultua Venäjän keisariksi alkoi tilanne Suomessa hiljalleen kiristyä.  Kenraalikuvernööriksi nimitettiin Suomeen kenraaliluutnantti Nikolai Ivanovits Bobrikov vuonna 1898 ja venäläistämistoimenpiteiden eräs tärkeä kohde oli Suomen sotaväki, joka oli tarkoitus sulauttaa Venäjän sotaväkeen. Helmikuun manifestin jälkeen vahvisti keisari heinäkuussa 1901 uuden asevelvollisuuslain ja sitä täydentävän manifestin. Suomen sotaväen päällikön virka lakkautettiin, suomalaiset tarkk´ampujapataljoonat ja reservikomppaniat hajotettiin. Suomen Kaarti, Suomen Rakuunarykmentti ja Suomen Kadettikoulu saivat vielä jatkaa toimintaansa toistaiseksi. Toiminta tuli jäämään hyvin lyhyeksi: jo samana vuonna 1901 lakkautettiin Suomen Rakuunarykmentti. Kadettikoulu lakkautettiin vuonna 1903 ja lopulta myös Suomen Kaarti vuonna 1905.

 

Henkivartiokaartin upseereita

Arvomerkit ja sotilasarvot

Suomen värvätty ja ruotujakoinen sotalaitos vuosina 1812-1880

arvonimet - keisarit ja kenraalikuvernöörit - ritarikunnat - Suomen sotaväki - värvätty ja ruotujakoinen sotaväki - Turkin sota - Suomen sota